В началото...

Нека започнем от А... В началото да обсъдим и изготвим:

 необходими документи за встъпване в брак
 рамкиране на бюджет
 избиране на сватбен пакет с услуги
 подготовка на план за организация на сватбеното тържество

Ако имате изградена визия за Вашата сватба и се нуждаете от професионално съдействие за частично планиране на сватбения ден, ние можем да Ви сътрудничим. За цялостно планиране на сватбения ден, разгледайте ориентировъчните ни сватбени пакети.