семинари

Промоции


Организираме всякакъв вид мероприятия представящи Вашият бизнес и просперитет. За нуждите на събитието предлагаме:

Асистиране при избор на подходяща зала
Кетъринг
 Дизайн и изработка на презентационни материали
Осигуряване на екип от промоутъри
Осигуряване на екип от преводачи